Pravidlá futbalu platné od 1. júla 2011:

Úplný text Pravidiel futbalu 2011 platných od 1.7. 2011 vrátane zmien a doplnkov

Pravidlá futbalu 2011 s vyznačenými zmenami

Otázky a odpovede z pravidiel futbalu (2011)

Zápis náhradného rozhodcu (NR)

Programy (určené pre výuku futbalových rozhodcov):

Program TestR k stiahnutiu ako samorozbaľovací archív (Win95, 98, Me, 2000, XP, Vista, Win7, DOS)

Obsahuje spolu 613 otázok.

Dokumenty AR SFZ:

Evidenčný list rozhodcu

Uznesenie Valnej hromady AR SFZ Senec 2012

Dokumenty - rozhodcovia:

Ako sa stať rozhodcom

Koncept náboru rozhodcov

Licenčný systém vzdelávania rozhodcov 


Dokumenty - delegáti (pozorovatelia rozhodcov):

Systém vzdelávania delegátov - pozorovateľov rozhodcov


Konvencia o podporovaní úlohy futbalových rozhodcov a zvýšení kvality zápasových funkcionárov na všetkých stupňoch:

Konvencia o podporovaní úlohy futbalových rozhodcov a zvýšení kvality zápasových funkcionárov na všetkých stupňoch (začiatočníci, amatéri a profesionáli) - Referee Development Plan 2007 - 2011 (v anglickom jazyku):


Materiály - vzdelávanie rozhodcov: 

Ústne skúšky - prázdne (v. 2009): 

Vypracované otázky pre ústne pohovory (v slovenskom jazyku):

Testy pre začínajúcich rozhodcov (2008)

Problémy rozhodovania a spolupráca tímu (prednáška p. Schmidta)Psychologické aspekty práce rozhodcu vo futbale (skriptá PhDr. Tomáša Gurského, Bratislava 2009)

 

Umenie "čítať hru", autor: Jozef Marko


Vzdelávacie tézy KR SFZ:

PowerPoint

Pravidlo č. 1

PowerPoint

Pravidlo č. 2

PowerPoint

Pravidlo č. 3

PowerPoint

Pravidlo č. 4

PowerPoint

Pravidlo č. 5

PowerPoint

Pravidlo č. 6

PowerPoint

Pravidlo č. 7

PowerPoint

Pravidlo č. 8

PowerPoint

Pravidlo č. 9

PowerPoint

Pravidlo č. 10

PowerPoint

Pravidlo č. 11

PowerPoint

Pravidlo č. 12

PowerPoint

Pravidlo č. 13

PowerPoint

Pravidlo č. 14

PowerPoint

Pravidlo č. 15

PowerPoint

Pravidlo č. 16

PowerPoint

Pravidlo č. 17

PowerPoint

Kritériá určujúce víťaza stretnutia v dvojzápasoch

PowerPoint

Náhradný rozhodca

PowerPoint

Technická zóna