OTÁZKA Z PF – AR SFZ
Je nosenie šatky okolo krku alebo na hlave povolené?

Ďakujem
S pozdravom Ivan Búri

Odpoveď: V základnom znení pravidla IV, ktoré pojednáva o výstroji hráčov sa hovorí, že hráč nesmie mať na sebe ani na výstroji nič, čo by mohlo byť nebezpečné pre neho alebo pre iných hráčov (vrátane akýchkoľvek druhov šperkov alebo iných ozdobných predmetov).
Hráči však môžu používať aj tzv. doplnkovú výstroj no len v prípade, ak ho táto fyzicky chráni a nepredstavuje nebezpečenstvo pre neho alebo iných hráčov (napr. ochrana hlavy, maska na tvári, chránič kolena a pod.) no len za predpokladu, že je vyrobená z mäkkého vyplneného materiálu.
Šatky okolo krku alebo na hlave však nie sú súčasťou výstroja a preto ich nosenie a používanie počas stretnutia nie je dovolené.

Mgr. Pavol Páchnik
Vedúci školského úseku KR BFZ a rozhodca SFZ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dobrý deň,
chcel by som sa opýtať na správne riešenie tejto situácie.
V I. polčase rozhodca napomenul ŽK jedného hráča dvakrát. V polčasovej prestávke ho na to upozornil asistent rozhodcu. Rozhodca hráča do II. polčasu pripustil. Konal správne?
Ak áno, alebo nie napíšte prosím prečo.

Ďakujem
S pozdravom Peter Markovič

Odpoveď: Nie, rozhodca nekonal správne.
V tomto prípade išlo o zlú procedúru napomínania a následne vylúčenia hráča po druhej ŽK, keď rozhodca síce udelil jednému hráčovi dve žlté karty, ale ho nevylúčil z hry. To však neznamená, že rozhodca nemôže hráča vylúčiť v ďalšom priebehu hry, keď na túto skutočnosť príde sám, alebo ho upozorní AR. Rozhodca musí hráča vylúčiť z hry, nakoľko ČK je možné udeliť aj v ďalšom priebehu hry, no nemožno sa však už vrátiť k priestupku (nariadením príslušného voľného kopu), pre ktorý bol hráč druhýkrát napomínaný. Toto je rozdiel oproti udeleniu len ŽK, kedy pravidlá futbalu jasne definujú, že ak rozhodca hráčovi neudelí ŽK najneskôr pri najbližšom prerušení hry, neskôr sa už nemôže k jej udeleniu vrátiť.

Mgr. Pavol Páchnik
rozhodca SFZ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Prajem príjemný deň. Poprosil by som o správne odpovede na 2 otázky. Za včasné odpovede Vám vopred ďakujem. S pozdravom Pavol Dzido.

Otázka č.1
Náhradník, ktorý nebol nasadený do hry, neoprávnene vstúpil na hraciu plochu v neprerušenej hre. Rozhodca z tohoto dôvodu hru prerušil, náhradníka napomenul (ŽK) a nadviazal na hru rozhodcovskou loptou v mieste, kde bola lopta v momente prerušenia hry. Postupoval rozhodca správne?

Odpoveď: NIE
R musí v tomto prípade nadviazať na hru nepriamym voľným kopom z miesta, kde bola lopta v momente prerušenia hry, pokiaľ pravidlá neurčujú inak.

Otázka č.2
Družstvo hostí, ktoré má mimo HP ošetrovaného hráča, pokračuje v hre s 10 hráčmi. V neprerušenej hre, bez súhlasu R, vbehne jeden z náhradníkov na HP a vo vlastnom PÚ úmyselne kopne súpera. R preruší hru:

Odpoveď: vinníka napomenie (ŽK) za neoprávnený vstup na HP, následne ho vylúči (ČK) za kopnutie súpera a nariadi NVK z miesta, kde bola lopta v čase prerušenia hry.

Ján FAŠUNG, gelegát FIFA a SFZ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Otázka: Ing. Miroslav Cuprišin

Čo v prípade, ak sa nepriamy kop rozohráva z hranice päťky, všetci hráči sú v múre na bránkovej čiare, rozohrávajúci hráč to napáli rovno do múru a lopta sa od múru odrazí pod brvno. Má rozhodca uznať gól, alebo ako má postupovať? Rozohrávajúci hráč nemal žiadny záujem to s niekým rozohrať, len pálil rovno na bránu. Nie je to podľa Vás un-fair správanie?

Odpoveď: Ján Fašung, delegát SFZ a FIFA


Pri nepriamom voľnom kope je lopta v hre, keď je do nej kopnuté a je v pohybe (okrem nepriamych voľných kopov zahrávaných brániacou stranou z vlastného pokutového územia - vtedy musí opustiť priamo pokutové územie do hracej plochy). Z nepriameho voľného kopu nemožno priamo dosiahnuť gól (ani vlastný, ani do súperovej brány). Ak však skôr, ako lopta prejde zo správne vykonaného nepriameho voľného kopu za bránkovú čiaru (medzi bránkovými žrďami a pod brvnom), sa jej dotkne alebo ňou zahrá iný hráč, než ten, ktorý voľný kop vykonal, rozhodca musí gól uznať. Nič nebránilo hráčom v múre (ak by poznali pravidlá futbalu), aby sa lopte vyhli a nechali ju prejsť priamo (bez dotyku) do brány. Potom by rozhodca gól neuznal a nadviazal by na hru kopom od brány. Nikde v pravidlách nie je nariadené, aby hráč pri nepriamom voľnom kope bol nútený prihrať loptu spoluhráčovi (alebo tento nepriamy voľný kop s niekým rozohrať).
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Otázka: Peter Karaffa

Dobrý deň,

chcel by som sa Vás spýtať na jednu situáciu. Spoluhráč prihrá loptu brankárovi a ten ju vo vlastnom pokutovom území chytí do rúk čiže tzv. malá domov. Má nariadiť rozhodca pokutový kop alebo priamy kop?

Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: 


Dobrý deň, ani jedno ani druhé, ale NVK. Za tzv. malú domov nemôže rozhodca nariadiť pokutový kop a v pokutovom území sa priamy voľný kop ani nariadiť nedá, tam to môže byť len pokutový kop. Ale v tomto prípade rozhodca nariadi NVK z miesta kde brankár chytil loptu do rúk.
 
S pozdravom M. Richtárik, podpredseda AR SFZ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dobrý deň,

chcem sa opýtať na správne aplikovanie pravidiel pri nasledujúcej situácii:

Hráč zahráva nepriamy kop na bránu súpera. Brankár sa lopty dotkne, ale tá skončí aj napriek tomu v bráne.

Gól platí, alebo nie?

Ďakujem.
Ján Kurňava

Odpoveď: Ľubomír Suchý, delegát SFZ
 
Z nepriameho voľného kopu sa môže dosiahnuť gól len vtedy, ak sa lopty dotkne následne aj iný hráč než ten čo nepriamy voľný kop zahrával a stane sa tak skôr, ako sa lopta dostane do brány. Ak sa lopta po správne vykonanom nepriamom voľnom kope dostane priamo (bez následného dotyku iného hráča) do súperovej brány, rozhodca gól neuzná a nariadi kop od brány.

Vo Vašom prípade je zrejmé, že lopty sa skôr ako sa po správne vykonanom nepriamom voľnom kope dostala do brány dotkol brankár, rozhodca gól uzná.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dobrý deň, chcel by som sa Vás spýtať. Rozhodovať som začal ako 16-ročný, momentálne mám 18 rokov a začal som rozhodovať aj mužské zápasy ako hlavný rozhodca. Doteraz som chodil na mužské zápasy iba ako AR. Po dvoch rokoch ma to stále veľmi baví a určite by som rád pomýšľal na tie najvyššie ciele. Chcem sa spýtať, aká je perspektíva, že by som sa mohol dostať do súťaží riadených SFZ, prípadne aspoň ZsFZ.

Ďakujem.
lubos764

Odpoveď:

Mladý kolega,

predovšetkým ti chcem zagratulovať k tomu, že si sa rozhodol pôsobiť vo futbale ako rozhodca a začal si kariéru v tak mladom veku.Klásť si tie najvyššie ciele svedčí o tom, že si dostatočne ctižiadostivý a ja ti prajem, aby si dosiahol na vysnívané méty...

Ako na to? V prvom rade ti odporúčam kontaktovať predsedu KR ObFZ v okrese, kde pôsobíš ako rozhodca. Požiadaj ho, aby ťa zaradili do Programu TALENT, ktorý by mal v súčasnosti prebiehať už aj na úrovni oblastných futbalových zväzov. V ďalšom účinkovaní vo funkcii rozhodcu musíš presvedčiť Komisiu rozhodcov, že tvojim ambíciám zodpovedajú aj reálne predpoklady spojené s výkonom funkcie rozhodcu, to znamená bezchybne ovládať PF, splniť kritériá fyzických previerok a podávať ako rozhodca dlhodobo kvalitné výkony. Ak to dokážeš, KR ObFZ ťa navrhne na postup do súťaží ZsFZ. Po návrhu na postup do súťaží ZsFZ absolvuješ fyzické a teoretické previerky organizované KR ZsFZ a v prípade ich splnenia budeš zaradený na nominačnú listinu rozhodcov V. ligy. Celý proces podlieha schvaľovaniu Výkoným výborom ZsFZ.

Prajem ti veľa športových úspechov a naplnenie rozhodcovských ambícií.

Ján Franek, predseda KR ZsFZ.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Predmet: rozhodca

Dobrý deň. Volám sa Ján Mačuga, mám 17 rokov a chcel by som sa stať futbalovým rozhodcom pretože mám futbal rád a veľmi rád ho pozerám a taktiež dosť dobre poznám pravidlá. Len by som sa chcel spýtať či nevadí že mám už 17 rokov a ak nie, tak čo by som musel preto urobiť aby som sa ním stal.

Za odpoveď vopred ďakujem.

s pozdravom Ján Mačuga

Odpoveď: M. Richtárik


Ako sa stať rozhodcom sa dozviete, keď si pozriete na našej stránke sekciu na stiahnutie, je tam dokument vo formáte pdf. Nevadí, že "už" máte 17 rokov, ja by som povedal, že "ešte len", každopádne začať sa dá už aj v tomto veku. Obráťte sa na KR v mieste Vášho trvalého bydliska. Veľa šťastia.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dobrý deň prajem.

Chcem sa u Vás informovať. Žijem v ČR a 6 rokov vykonávam funkciu futbalového rozhodcu. Mám absolvované každý polrok písomné testy a aj fyzické previerky. Uvažujem o návrate na Slovensko a rád by som pokračoval v pískaní aj doma. Mám 30 rokov a chcem sa spýtať aké sú možnosi a aj šance na nejaký osobný rast? Vzhľadom k tomu, že teraz mám štatút cudzinca bol môj kariérny postup značne obmedzený.

Vopred Vám ďakujem za odpoveď.

s pozdravom a športu zdar.

Odpoveď: M. Richtárik


Nie je problém po návrate na Slovensko zaradiť sa do našej veľkej "rodiny" rozhodcov. Máte prax, ktorá sa dá veľmi dobre zúžitkovať. Je potrebné sa prihlásiť príslušnej KR v mieste Vášho bydliska alebo pobytu na Slovensku v regióne kde chcete v budúcnosti pôsobiť. Tam dostanete aj presné informácie ako ďalej. Vzhľadom k tomu, že máte ešte len 30 rokov profesný rast je možný, záleží však hlavne od Vás.

Veľa úspechov praje AR SFZ.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dobrý deň,

chcel by som sa stať profesionálnym rozhodcom. Ako mám postupovať pri vybudovaní kariéry? Mojou výhodou je, že som pôsobil profesionálne ako futbalista. Vopred ďakujem za odpoveď.

Tomáš Suržin

Odpoveď:


Profesionálni rozhodcovia u nás ešte nie sú, každý jeden má svoje zamestnanie. Chýba mi veľa informácii o Vás, ale základom pre začiatok je prihlásiť sa na príslušnom OblFZ v mieste Vášho bydliska, aby Vás zaregistrovali a tam sa dozviete viac podrobností. Nejaké informácie si môžete pozrieť aj na našej stránke v časti "Na stiahnutie", kde je dokument vo formáte pdf - Ako sa stať rozhodcom.

Veľa šťastia, M. Richtárik
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dobrý deň,

chcel by som sa Vás spýtať na správne aplikovanie pravidiel pri hernej situácií:

Brankár úmyselne chytí loptu mimo pokutového územia

(pozn.: blízko bránkovej čiary a asi 1 meter od hranice pokutového územia). Loptu má v moci útočiaci hráč, keď brankár vybieha a po lopte sa hodí mimo pokutového územia. Postupuje rozhodca správne ak nariadi priamy voľný kop a brankára za priestupok vylúči z hry??

S pozdravom a poďakovaním za odpoveď
Róbert


K otázke:

Ak brankár zahrá zakázane, úmyselne rukou mimo vlastného pokutového územia, dopustil sa zakázanej hry, rozhodca hru preruší a nariadi v prospech súperovho družstva priamy voľný kop z miesta priestupku.

Čo sa týka osobného trestu pre hráča, ktorý sa previnil - môžu nastať tri alternatívy:

bez OT (ak nebola zmarená sľubne sa rozvíjajúca útočná akcia súpera, ani jasná gólová príležitosť),

ŽK (ak bola touto zakázanou hrou rukou zmarená sľubne sa rozvíjajúca útočná akcia súpera),

ČK (ak bola zakázanou hrou rukou zmarená jasná gólová príležitost súperovho družstva).

Zo situácie popísanej nižšie však nie je jasné, ku ktorej z alternativ došlo (jasný je len priamy voľný kop).

S pozdravom,
J. Fašung
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dear Sirs

I am relocating to Bratislava from UK in the next month July. I am currently a Referee in England registered with the English FA, for which I have a letter of reference. When I arrive in Slovakia I would like to continue Refereeing. Please could you help and tell me who I need to contact?

Kind Regards
Richard Cuts

Mr. Richard Cuts,

On behalf of Local FA Bratislava-city we accept your request and for better cooperation we need from you

*        Reference your FA
*        Contact /mob., e-mail/
*        Domicile in Bratislava
*        Birtddate

For your information the competition in our region start on August on the second half. The Seminar of the refereees will be a few days before 1. round our competition, you will receive the invitation by e-mail.

We look forward to our cooperation

Vladimir Hriňák
Chairman of rererees committe Local FA BA-city
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Moje meno je Milan Bachratý a prednedávnom som sa po rokoch vrátil zo zahraničia na Slovensko. Keďže podnikám, mám o málo viac času a chcel by som sa konečne začať venovať svojej záľube, ktorou je rozhodcovstvo. Nikdy som to pre veľkú zaneprázdnenosť nerobil na oficiálnej úrovni (len malé zápasy a turnaje). Chcel by som sa preto spýtať, ako je možné stať sa rozhodcom? Nie som na to už starý? (mám 29 rokov, ale stále sa udržiavam "fit" - vesloval som na Univerzite v Berlíne a hrávam futbal) Môj zdravotný stav je veľmi dobrý. Ovládam perfektne nemecký a anglický jazyk. Neviem či mám poslať životopis alebo niečo iné. Existujú rozhodcovské kurzy? Alebo je je to iná procedúra? Ako to vlastne celé funguje?

S pozdravom,
Milan Bachratý

Odpovedá  M. Richtárik, podpredseda AR SFZ:

"Vážený pán Bachratý,
vôbec nie ste starý, vek 29 rokov je super. Do súťaží SFZ sa môžete dostať najneskôr pred dovŕšením 38 rokov. Jazyková znalosť môže byť pre Vás veľkou prednosťou. Nenapísali ste však z akého kraja pochádzate, respektíve kde máte trvalé bydlisko a kde by ste chceli pôsobiť. Je potrebné sa obrátiť na príslušnú KR a tam Vám povedia všetko ostatné. Je potrebné úspešne absolvovať základný kurz a môžete fungovať ako rozhodca. Ak mi napíšete odkiaľ ste, možno by som Vám vedel poskytnúť konkrétne mená ľudí, na ktorých sa môžete obrátiť.
Veľa zdaru, s pozdravom M. Richtárik, podpredseda AR SFZ"
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ak sa dobre pamätám, ale tuším, bolo to pred  troma rokmi, keď vyšiel po prvý raz časopis REFEREE.SK, ktorý ma milo prekvapil obsahom i grafikou. Ten, ktorý ste vydali v decembri sa mi tiež dostal do rúk náhodou. A znova ma zaujal. Podľa mňa je viac dynamický, odbornejší, viac motivuje. Ale prečo ho nemožno kúpiť v stánkoch ? Píšete o konvencii a ja v nej pokladám za najpodstatnejšie nadviazať kontakt s ľuďmi, motivovať ich pre futbalovú rozhodcovskú činnosť. Len tak sa môžu postaviť začiatočníci na štart rozhodcovskej dráhy. Neplánujete osloviť časopisom širšiu verejnosť? Ak mám dobré informácie, vraj, vydávanie časopisu je skôr náhodné, než pravidelné. Čo my k tomu poviete?

Ing. Štefan Barcík, Krupina,
časť Fitzberg 1417

Odpovedá predseda Asociácie rozhodcov SFZ PhDr. Ján Tomčík:

"Zaujímavé postrehy, ešte zaujímavejšie otázky, ktorých je niekoľko. Vaše hodnotenie časopisu, jeho obsahu a grafiky nás teší, ale zároveň pred jeho tvorcov stavia náročný prístup k tvorbe ďalšieho čísla. Toto číslo, o ktorom píšete vyšlo v náklade 1000 kusov a distribuujeme ho prostredníctvom oblastných a  regionálnych  komisií futbalových rozhodcov, ktoré mne v obsahu dosť absentujú. Práve tam máme veľa schopných ľudí, ktorí nám spätnou väzbou načrtnú cesty, akými sa bude časopis uberať po obsahovej, ale hlavne distribučnej ceste. My nechceme v našej asociácii nadiktovať časopisu líniu od stola. Máme konvenciu, sme radi, že UEFA nám metodicky a odborne pomáha, lebo skúsenosti jej ľudí, ich celoplošné európske pohľady na propagáciu a rozvoj futbalu sú nezastupiteľné. To isto potvrdia aj ľudia, ktorí pracujú vo futbale na Slovensku. Keďže ste otázku adresovali telefonicky hneď po prečítaní decembrového čísla, predpokladám, že počítate aj s návštevou našej webovej stránky, ktorá bude predovšetkým tým kontaktným a oveľa operatívnejším komunikátorom ako časopis. I keď časopis má v celej koncepcii práce našej asociácie pevné miesto a zatiaľ sme sa na januárovom zasadnutí  Asociácie rozhodcov SFZ dohodli, že časopis bude vychádzať raz ročne. Možno po čase práve zásluhou takých pohľadov, žiadostí, názorov svoj zámer zmeníme. Plánujeme však aj so spoluprácou regionálnych médií a to tak písaných ako aj elektronických. Verte, rozbiehať taký projekt je náročné na čas a kvalitu dobrovoľnej práce, lebo peňazí na splnenie načrtnutého zámeru nemáme ani v našej asociácii nazvyš. Aj keď musím znova poďakovať UEFA, že tento projekt podporuje nielen  profesionálnou metodickou a vzdelávacou činnosťou, ale aj finančne. My si to v našich slovenských podmienkach nesmierne vážime!"
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Na našom peknom futbalovom štadióniku v Dudinciach už hrali aj majstri Európy z roku 1976 a rozhodovali rozhodcovia takých zvučných mien ako boli JUDr. Bohdan Benedik, Stanislav Bomba či Štefan Czeto.. Potešilo nás, že na hraciu plochu nastupovali po ich boku čiaroví asistenti z výkonnostného futbalu. Napríklad náš Dodok. Pýtam sa, budete robiť rozhovory do časopisu aj s ľuďmi z obcí a malých slovenských mestečiek? Budete písať aj o rozhodcoch, ktorí rozhodujú žiacke futbalové súťaže?

Marián Vaňo, Dudince,
bývalý futbalista Solčian

Odpovedá  podpredseda SFZ a predseda SsFZ PhDr. Jozef Paršo:

"Prekvapilo ma, že mi túto otázku podsunul šéfredaktor časopisu i keď si myslím, že skôr patrila zástupcom Asociácie rozhodcov SFZ, ktorých aktivity neformálne oceňujem aj touto cestou. Podľa mne dostupných informácií  nakoniec, predseda komisie rozhodcov SFZ Dr. Dušan Krchňák to podčiarkol nielen v odpovediach, ktoré sú uverejnené v decembrovom čísle REFEREE.SK z roku 2008, ale aj v jednom filmovom dokumente – Večne diskutovaná téma: Rozhodcovia, že práve práca komisií rozhodcov v regiónoch a oblastiach má veľký podiel na tom, že do republikových súťaží prichádzajú stále kvalitnejší mladí , perspektívni rozhodcovia. Myslím si, že v tomto smere môžu veľa napomôcť aj radoví fanúšikovia tým, že na dobré výkony mladých, začínajúcich rozhodcov upozornia napríklad asociáciu, alebo redaktora či spolupracovníkov časopisu a bola by veľká chyba ak by talentovaný mladý rozhodca futbalu ostal aj po takom ataku zabudnutý. V každom prípade ste adresovali redakcii zaujímavú otázku. Ja vám ďakujem, že som prostredníctvom nej mohol vyloviť na váš dopyt svoje stanovisko. Poteší ma ešte viac ak sa na futbale v Dudinciach osobne stretneme a vy my budete môcť povedať váš názor na  pôsobenie rozhodcov v súťažiach, ktoré sledujete."   

 

Na vaše otázky sa tešia zástupcovia Asociácie rozhodcov SFZ na e-mailovej adrese: ar.sfz@azet.sk alebo na poštovej adrese: Asociácia rozhodcov SFZ, Junácka 6, Bratislava, PSČ: 832 80