Hianik Jan     
Asociácia rozhodcov Slovenského futbalového zväzu vám ponúka tréningové plány pre rozhodcov vo futbale, ktoré vypracoval, na základe materiálov FIFA a UEFA, doc. Ján Hianik, PhD. 

Ján Hianik pracuje na Katedre telesnej výchovy a športu, Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Je kondičným trénerom rozhodcov FIFA a rozhodcov skupiny Talent pri Komisii rozhodcov SFZ. Úspešne absolvoval 5 kurzov (2010 – Madrid, 2011 – Lisabon, 2012 – Barcelona, 2013 – Cyprus, 2014 – Newcastle) pre národných kondičných trénerov v Európe, ktorý organizovala FIFA a UEFA v rámci „Refereeing assistance programme“.
Na tomto mieste sú k dispozícii tréningové programy na každý mesiac, každý tréning má hlavný cieľ: všeobecná (aeróbna) vytrvalosť, špecializovaná vytrvalosť, rýchlostná vytrvalosť, rýchlosť a sila. Rozhodca sa môže držať pripraveného tréningového plánu alebo si vytvorí samostatný tréningový plán podľa tréningových jednotiek, ktoré mu vyhovujú z hľadiska zaťaženia, prípadne poveternostných podmienok.

V prílohách sú tréningové programy ComplexCore, ktoré môže futbalový rozhodca využiť v kondičnej príprave, ktorá je zameraná na prevenciu voči zraneniam.
  Hianik Jan 

Nové!!!
Cvičenia s fitloptouRozvoj sily TheraBandomFlexibility Core Training ProgramxTréningový plán pre futbalového rozhodcu FIFA decemberTréningový plán pre futbalového rozhodcu FIFA novemberTréningový plán pre futbalového rozhodcu FIFA októberTréningový plán pre futbalového rozhodcu FIFA septemberTréningový plán pre futbalového rozhodcu FIFA augustTréningový plán pre futbalového rozhodcu FIFA júlT
réningový plán pre futbalového rozhodcu FIFA jún
T
réningový plán pre futbalového rozhodcu FIFA máj
T
réningový plán pre futbalového rozhodcu FIFA apríl
T
réningový plán pre futbalového rozhodcu FIFA marecT
réningový plán pre futbalového rozhodcu FIFA februárT
réningový plán pre futbalového rozhodcu FIFA januárFIFA complex core časť 1

FIFA complex core časť 2

FIFA complex core časť 3

FIFA complex core časť 4

FIFA complex core časť 5

FIFA complex core časť 6