Zloženie VV AR SFZ od r. 2015

Predseda: Ján Tomčík
Podpredsedovia: Miroslav Richtárik, Artúr Jakubec
Tajomník – Marcel Eperješi
Člen VV za BA: Ľubomír Udvardy
Člen VV za ZS: Vladimír Vnuk
Člen VV za SS: Miroslav Fajčík
Člen VV za VS: Július Straka
Zástupca delegátov: Artúr Jakubec


AR SR od r. 2008:

Predseda: Ján Tomčík
Podpredsedovia: Miroslav Richtárik, Ladislav Perašín
Tajomník - Milan Palušák
Člen VV za BA: Tomáš Mókoš
Člen VV za ZS: Vladimír Hracho
Člen VV za SS: Pavel Olšiak
Člen VV za VS: Richard Havrila
Zástupca delegátov: Ladislav Perašín

Asociácia rozhodcov Slovenského futbalového zväzu píše svoju históriu od roku 2002. Jozef Marko, Ján Sihelský, Ivan Bartoš, Igor Šramka, Ladislav Gádoši, ale aj Ľuboš Micheľ patria medzi tých, ktorí môžu písať prvé riadky kroniky činnosti tejto organizácie. Náš najúspešnejší futbalový rozhodca Ľuboš Micheľ bol jej prvým predsedom, ktorý v tejto funkcii kormidloval Asociáciu rozhodcov dva roky. Jeden rok túto funkciu vykonával Miroslav Boc a od roku 2004 je v tejto funkcii Ján Tomčík. Pravda, v súvislosti s doterajšou históriou a aktivitami Asociácie rozhodcov je potrebné vyslovovať aj ďalšie mená. Zo súčasných členov Výkonného výboru okrem predsedu jej podpredsedov Miroslava Richtárika a Ladislava Perašina, tajomníka Milana Palušáka a členov výkonného výboru Tomáša Mókoša, Vladimíra Hracha, Pavla Olšiaka, Richarda Havrilu i členov revíznej komisie Ľubomíra Samotného, Tomáša Bernera, Vladimíra Vnuka, Miroslava Fajčíka a Júliusa Straku.

 

 

Zvedavá duša nás, Slovákov!

Načo tajiť, priznávame čestne, po vydaní decembrového čísla časopisu REFEREE.SK sme na základe pozitívnych ohlasov na jednu televíznu reláciu v rôznych častiach Slovenska  položili otázku 100 Slovákom: „Futbaloví rozhodcovia republikových súťaží Slovenského futbalového zväzu absolvujú predsezónny seminár v jednom z tureckých letovísk. Čo vás najviac zaujíma v súvislosti s konaním tohto seminára?"

Zo 100 opýtaných 6 skonštatovalo: „Zaujímalo by ma, čo sa na takom seminári rozhodcov robí?“ Celkom 8 z opýtaných odpovedalo: „To im zase niekto platí výlet !“ Ďalších 14 bolo zvedavých: „Prečo práve Turecko a kto seminár organizuje ?“ a až  32 bolo zvedavých, ktorí rozhodcovia sa seminára zúčastnia?" Tým sme oznámili, že odpoveď si nájdu práve na tomto mieste.

Ako nás informovali zástupcovia Asociácie rozhodcov SFZ, v dňoch 13. – 20. februára 2009 sa zimného seminára rozhodcov republikových súťaží SFZ, ktorý organizuje komisia rozhodcov SFZ v spolupráci s Asociáciou rozhodcov SFZ v Turecku zúčastní 22 rozhodcov TOP skupiny futbalovej Corgoň ligy:

z Bratislavského futbalového zväzu - Jozef Pavlík, Richard Trutz, Ivan Kružliak, Michal Smolák, Roman Matúš a Pavol Šuniar
zo Západoslovenského futbalového zväzu - Mário Vlk, Vladimír Hracho, Pavol Šipoš, Peter Kralovič, Gabriel Michlian a Marek GocníkStredoslovenský futbalový zväz bude zastúpený Pavlom Olšiakom, Patrikom Hrčkom, Ľubomírom Samotným, Miroslavom Fajčíkom, Kamilom Horvathom a Jánom Valášekom
Východoslovenský futbalový zväz bude mať na seminári v TOP skupine toto zastúpenie: Richard Havrilla, Pavol Chmura, Dušan Sedlák, Marcel Eperješi.

Z TOP skupiny asistentov budú prítomní:Tomáš  Mokoš, Tomáš Somoláni, Peter Likavský, Peter Bóllo, Marián Jankovič, Milan Cuninka, Roman Slyško, Radomír Sluk, Marián Kéry, Dušan Petríček, Martin Vindiš, Bohuml Košecký, Rastislav Kubica, Martin Balko, Milan Palušák, Dušan Hrčka, Ladislav Rendko, Dušan Kubačka, Peter Chládek, Tomáš Vorel, Martin Čiernik, Marián Ružbarský, Vlastislav Laskovský, Miroslav Benko, Erik Weiss, Ondrej Brendza, Gabriel Ádam a Radoslav Bobko.

Ďalej sa seminára v Turecku zúčastní aj týchto ďalších 16 asistentov rozhodcov: Peter Bednár, Adam Somoláni, Ivan Hádek, Martin Ježík, Henrich Mikulaj, Miroslav Jaška, Peter Šimon, Ladislav Prešinský, Boris Marhefka, Michal Perašín, Milan Staník, Anton Ihring, Roman Králik, Peter Korista, Július Straka a Štefan Leško. Z komisie rozhodcov budú prítomní: Dr. Dušan Krchňák, Ladislav Gádoši, Ľubomír Udvardy, Vladimír Medveď, Tibor Jančovič, Artur Jakubec, Štefan Czeto a Jaroslav Zábranský. Asociáciu rozhodcov SFZ budú z výkonného výboru zastupovať Ján Tomčík a Miroslav Richtárik, prítomní budú aj tréner na športovú prípravu a psychológ. Celkom sa zimného seminára zúčastní 78 ľudí.