Nominačné listiny rozhodcov, asistentov rozhodcov a rozhodkýň SFZ pre súťažný ročník 2014/2015 (schválené na zasadnutí VV SFZ dňa 1.7.2014 v Bratislave):
 
ROZHODCOVIA: Cifrík Slavomír, Čiernik Michal, Dohál Martin, Fajčík Miroslav, Galád Roman, Glova Filip, Horváth Kamil, Hrčka Patrik, Chmura Pavol, Chudá Petra, Ihring Anton, Jaška Miroslav, Ježík Martin, Jurenka Rastislav, Kačenga Ľuboš, Korista Peter, Kozák Igor, Kráľovič Peter, Krivošík Peter, Kružliak Ivan, Leško Štefan, Marhefka Boris, Mastiš Marek, Matúš Roman, Michlian Gabriel, Molitoris Štefan, Očenáš Michal, Pavlík Jozef, Perašín Michal, Prešinský Ladislav, Samotný Ľubomír, Sedlák Dušan, Sedlár Richard, Smolák Michal, Somoláni Adam, Straka Július, Špaček Marek, Šuniar Pavol, Trenčanský Tomáš, Trutz Richard, Valášek Ján, Vlčej Peter, Vlk Mário, Vnuk Vladimír, Weiss Roland, Ziemba Peter. 
 
ASISTENTI ROZHODCOV: Ádám Gabriel, Balko Martin, Barenčík Matej, Bednár Peter, Benko Miroslav, Bobko Radoslav, Borsányi Martin, Bóllo Peter, Brendza Ondrej, Budáč Michal, Čajka Peter, Ferenc František, Galo Marek, Hancko Branislav, Hrčka Dušan, Hrdlička Branislav, Hrmo Andrej, Chládek Peter, Jankovič Marián, Jánošík Pavel, Jenčura Peter, Kováč Peter, Lieskovský Juraj, Ličko Peter, Mihalík Peter, Mikulaj Henrich, Mókoš Tomáš, Perát Anton, Petríček Dušan, Poláček Karol, Poracký Roman, Pozor Ján, Roszbeck Mário, Sluk Michal, Sluk Radomír, Slyško Roman, Somoláni Tomáš, Súkeníková Mária, Špivák Martin, Tománek Lukáš, Tomčík Michal, Vician Martin, Vitko Martin, Vorel Tomáš, Weiss Erik, Žákech Rastislav. 
 
ROZHODKYNE SFZ: Baníková Annamária, Blicharová Slavomíra, Frontová Lenka, Hýllová Andrea, Chudá Petra, Juhászová Dominika, Knapíková Niccolette, Kováčová Zuzana, Kunzová Petra, Lešková Ivana, Matulová Miriama, Mišková Slavomíra, Mihaliková Henrieta, Orlíková Marianna, Obertová Miroslava, Sedláčková Ivana, Smolíková Katarína, Súkeníková Mária, Šimková Mária, Tabaková Alena, Valentová Zuzana, Želinská Adriana.
 
POZOROVATELIA ROZHODCOV SFZ: Bartoš Ivan, Cuninka Emanuel, Czetö Štefan, Fašung Ján, Gádoši Ladislav, Hlebaško Štefan, Hodoško Štefan, Husárik Jozef, Chalmovianský Eduard, Christov Vojtech, Jakubec Artúr, Jančovič Tibor, Jekkel Jaroslav, Jurášek Miroslav, Kmec Jozef, Kopča Miloš, Krchňák Dušan, Kubáni Július, Likavský Peter, Makový Miroslav, Marko Jozef, Medveď Vladimír, Migaľová Miroslava, Minárčik Miroslav, Mušák Vladimír, Pastorek Štefan, Ružbarský Marián, Sekereš Gabriel, Suchý Ľubomír, Šipoš Pavol, Špila Stanislav, Špivák Ján, Udvardy Ľubomír, Vais Viliam, Vaňo Stanislav, Zabranský Jaroslav

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nominačná listina rozhodcov, asistentov rozhodcov, rozhodkýň a pozorovateľov rozhodcov SFZ pre súťažný ročník 2013/2014, schválená VV SFZ dňa 2.7. 2013 v Bratislave:

Rozhodcovia: Erik Anguš, Slavomír Cifrík, Michal Čiernik, Peter Čmiko, Miroslav Debnár, Martin Dohál, Miroslav Fajčík, Roman Galád, Filip Glova, Kamil Horváth, Vladimír Hracho, Patrik Hrčka, Pavol Chmura, Petra Chudá, Anton Ihring, Anton Jánoš, Miroslav Jaška, Martin Ježík, Rastislav Jurenka, Ľuboš Kačenga, Jozef Kakaščík, Peter Korista, Igor Kozák, Peter Kráľovič, Peter Krivošík, Ivan Kružliak, Štefan Leško, Boris Marhefka, Tomáš Maršal, Marek Mastiš, Roman Matúš, Gabriel Michlian, Róbert Mojsej, Štefan Molitoris, MichalOčenáš, Jozef Pavlík, Pavol Páchnik, Michal Perašín, Pavol Piatka, Ladislav Prešinský, Ľubomír Samotný, Dušan Sedlák, Richard Sedlár, Michal Smolák, Adam Somoláni, Július Straka, Marek Špaček, Pavol Šuniar, Tomáš Trenčanský, Richard Trutz, Ján Valášek, Peter Vlčej, Mário Vlk, Vladimír Vnuk, Roland Weiss, Peter Ziemba.
 
Asistenti rozhodcov: Gabriel Ádám, Martin Balko, Matej Barenčík, Peter Bednár, Miroslav Benko, Radoslav Bobko, Martin Borsányi, Peter Bóllo, Ondrej Brendza, Michal Budáč, Milan Cuninka, Peter Čajka, Marián Dobrovský, František Ferenc, Marek Galo, Branislav Hancko, Dušan Hrčka, Branislav Hrdlička, Andrej Hrmo, Peter Chládek, Marián Jankovič, Pavel Jánošík, Peter Jenčura, Martin Klovanič, Peter Kováč, Dušan Kubačka, Juraj Lieskovský, Peter Ličko, Peter Martinkovič, Viktor Martiš, Peter Mihalík, Henrich Mikulaj, Tomáš Mókoš, Miroslava Obertová, Ján Ondruš, Anton Perát, Dušan Petríček, Karol Poláček, Roman Poracký, Ján Pozor, Mário Roszbeck, Michal Sluk, Radomír Sluk, Roman Slyško, Tomáš Somoláni, Mária Súkeníková, Ján Ščury, Martin Špivák, Lukáš Tománek, Michal Tomčík, Martin Vician, Martin Vindiš, Martin Vitko, Tomáš Vorel, Erik Weiss, Rastislav Žákech.
 
Rozhodkyne pre I. ligu žien: Slavomíra Blichárová, Lenka Frontová, Andrea Hýllová, Petra Chudá, Zuzana Kováčová, Eva Lenková, Ivana Lešková, Miriam Matulová, Slavomíra Mišková, Henrieta Mihaliková, Miroslava Obertová, Marianna Orlíková, Karina Paulíková, Katarína Smolíková, Mária Súkeníková, Zuzana Štrpková, Alena Tabaková, Antónia Tisoňová.
 
Pozorovatelia rozhodcov: Ivan Bartoš, Stanislav Bomba, Roman Csabay, Emanuel Cuninka, Štefan Czetö, Ján Fašung, Ján Franek, Ladislav Gádoši, Štefan Hlebaško, Štefan Hodoško, Jozef Husárik, Eduard Chalmoviansky, Vojtech Christov, Artúr Jakubec, Tibor Jančovič, Jaroslav Jekkel, Miroslav Jurášek, Jozef Kačenga, Jozef Kmec, Miloš Kopča, Dušan Krchňák, Július Kubáni, Vlastislav Laskovský, Peter Likavský, Miroslav Makový, Jozef Marko, Vladimír Medveď, Miroslava Migaľová, Miroslav Minárčik, Vladimír Mušák, Štefan Pastorek, Miroslav Richtárik, Marián Ružbarský, Gabriel Sekereš, Alexander Schmidt, Miroslav Schneider, Ľubomír Suchý, Pavol Šípoš, Stanislav Špila, Ján Špivák, Ľubomír Udvardy, Viliam Vais, Stanislav Vaňo, Jaroslav Zábranský

-------------------------------------------------------------------------------------------------
VV SFZ schválil (26.6.2012) nominačné listiny rozhodcov, asistentov rozhodcov, rozhodkýň I. ligy žien a DPR pre súťažný ročník 2012/13

Rozhodcovia SFZ: Anguš Erik, Cifrík Slavomír, Čiernik Michal, Čmiko Peter, Debnár Miroslav, Dohál Martin, Eperješi Marcel, Fajčík Miroslav, Galád Roman, Gábor Ladislav, Glova Filip, Horváth Kamil, Hracho Vladimír, Hrčka Patrik, Chmura Pavol, Chudá Petra, Ihring Anton, Jánoš Anton, Jaška Miroslav, Ježík Martin, Jurenka Rastislav, Kačenga Ľuboš, Kakaščík Jozef, Korista Peter, Kozák Igor, Kráľovič Peter, Krivošík Peter, Kružliak Ivan, Leško Štefan, Marhefka Boris, Maršal Tomáš, Mastiš Marek, Matúš Roman, Michlian Gabriel, Mojsej Róbert, Molitoris Štefan, Očenáš Michal, Pavlík Jozef, Páchnik Pavol, Perašín Michal, Piatka Pavol, Prešinský Ladislav, Samotný Ľubomír, Sedlák Dušan, Sedlár Richard, Smolák Michal, Somoláni Adam, Straka Július, Špaček Marek, Šuniar Pavol, Trenčanský Tomáš, Trutz Richard, Valášek Ján, Vlčej Peter, Vlk Mário, Vnuk Vladimír, Weiss Roland.
 
Asistenti rozhodcov SFZ: Ádám Gabriel, Balko Martin, Barenčík Matej, Bednár Peter, Benko Miroslav, Berner Tomáš, Bobko Radoslav, Borsányi Martin, Bóllo Peter, Brendza Ondrej, Budáč Michal, Cuninka Milan, Čajka Peter, Dobrovský Marián, Ferenc František, Hancko Branislav, Hrčka Dušan, Hrdlička Branislav, Chládek Peter, Jankovič Marián, Jánošík Pavel, Jenčura Peter, Klovanič Martin, Knapec Pavol, Kováč Peter, Kubačka Dušan, Lieskovský Juraj, Ličko Peter, Martiš Viktor, Mihalík Peter, Mikulaj Henrich, Mókoš Tomáš, Obertová Miroslava, Ondruš Ján, Perát Anton, Petríček Dušan, Poláček Karol, Poracký Roman, Pozor Ján, Roszbeck Mário, Sluk Michal, Sluk Radomír, Slyško Roman, Somoláni Tomáš, Súkeníková Mária, Ščury Ján, Špivák Martin, Tománek Lukáš, Tomčík Michal, Vician Martin, Vindiš Martin, Vitko Martin, Vorel Tomáš, Weiss Erik, Žákech Rastislav.
 
Rozhodkyne SFZ: Blichárová Slavomíra, Frontová Lenka, Hýllová Andrea, Chudá Petra, Kováčová Zuzana, Lenková Eva, Lešková Ivana, Matulová Miriam, Miklošková Alena, Mišková Slavomíra, Mihaliková Henrieta, Obertová Miroslava, Paulíková Karin, Pustaiová Jana, Smolíková Katarína, Súkeníková Mária, Štrpková Zuzana, Tisoňová Antónia, Žáčiková Alena.
 
Delegáti Pozorovatelia Rozhodcov SFZ: Bartoš Ivan, Bomba Stanislav, Cuninka Emanuel, Czetö Štefan, Fašung Ján, Franek Ján, Gádoši Ladislav, Hlebaško Štefan, Hodoško Štefan, Hriňák Vladimír, Husárik Jozef, Chalmovianský Eduard, Christov Vojtech, Jakubec Artúr, Jančovič Tibor, Jekkel Jaroslav, Jurášek Miroslav, Kačenga Jozef, Kmec Jozef, Kopča Miloš, Krchňák Dušan, Kubáni Július, Laskovský Vlastislav, Líška Rudolf, Makový Miroslav, Marko Jozef, Medveď Vladimír, Migaľová Miroslava, Minárčik Miroslav, Mušák Vladimír, Pastorek Štefan, Richtárik Miroslav, Ružbarský Marián, Sekereš Gabriel, Schmidt Alexander, Schneider Miroslav, Suchý Ľubomír, Šipoš Pavol, Špila Stanislav, Špivák Ján, Udvardy Ľubomír, Vais Viliam, Vaňo Stanislav, Zabranský Jaroslav.

-------------------------------------------------------------------------------------------------
VV SFZ schválil nominačné listiny rozhodcov, asistentov rozhodcov SFZ a rozhodkýň I. ligy žien a DPR pre súťažný ročník 2011/12

Rozhodcovia:

Bratislavský futbalový zväz

Čmiko Peter, Chudá Petra, Knopp Juraj, Kružliak Ivan, Matúš Roman, Orlický Martin, Pavlík Jozef, Páchnik Pavol, Smolák Michal, Somoláni Adam, Špaček Marek, Šuniar Pavol, Trutz Richard  
Západoslovenský futbalový zväz
Cifrík Slavomír, Gábor Ladislav, Hádek Ivan, Hracho Vladimír, Jakúbek Peter, Jaška Miroslav, Ježík Martin, Jurenka Rastislav, Kráľovič Peter, Krivošík Peter, Michlian Gabriel, Prešinský Ladislav, Sedlár Richard, Vlk Mário, Vnuk Vladimír 
Stredoslovenský futbalový zväz
Debnár Miroslav, Fajčík Miroslav, Horváth Kamil, Hrčka Patrik, Ihring Anton, Perašín Michal, Jánoš Anton, Korista Peter, Mastiš Marek, Marhefka Boris, Olšiak Pavel, Samotný Ľubomír, Valášek Ján  
Východoslovenský futbalový zväz
Anguš Erik, Čiernik Michal, Eperješi Marcel, Glova Filip, Chmura Pavol, Kakaščík Jozef, Kozák Igor, Leško Štefan, Mojsej Róbert, Molitoris Štefan, Mriglot Peter, Sedlák Dušan, Straka Július, Vlčej Peter, Weiss Roland  
 
Asistenti rozhodcov

Bratislavský futbalový zväz
Bednár Peter, Berner Tomáš, Borsányi Martin, Bóllo Peter, Cuninka Milan, Dobrovský Marián, Jankovič Marián, Martiš Viktor, Mókoš Tomáš, Roszbeck Mário, Somoláni Tomáš, Ščury Ján, Tanuška Róbert, Tománek Lukáš, Vician Martin  
Západoslovenský futbalový zväz
Barenčík Matej, Hancko Branislav, Košecký Bohumil, Kováč Peter, Lieskovský Juraj, Mikulaj Henrich, Petríček Dušan, Sluk Michal, Sluk Radomír, Slyško Roman, Vindiš Martin, Vitko Martin, Žákech Rastislav 
Stredoslovenský futbalový zväz
Balko Martin, Čajka Peter, Budáč Michal, Hrčka Dušan, Hrdlička Branislav, Chládek Peter, Knapec Pavol, Krško Michal, Kubačka Dušan, Ondruš Ján, Poláček Karol, Rendko Ladislav, Súkeníková Mária, Tomčík Michal, Vorel Tomáš 
Východoslovenský futbalový zväz
Ádám Gabriel, Benko Miroslav, Bobko Radoslav, Brendza Ondrej, Dolhý Peter, Ferenc František, Jenčura Peter, Klovanič Martin, Ličko Peter, Perát Anton, Poracký Roman, Špivák Martin, Weiss Erik
 
Rozhodkyne

Bratislavský futbalový zväz
Chudá Petra 
Západoslovenský futbalový zväz
Obertová Miroslava, Rondošová Kamila, Štrpková Zuzana, Žáčiková Alena
Stredoslovenský futbalový zväz
Hýllová Andrea, Krkošová Michaela, Súkeníková Mária, Frontová Lenka, Paulíková Karin, Pavkovčeková Zuzana, Pilšáková Eva, Tisoňová Antónia 
Východoslovenský futbalový zväz
Blichárová Slavomíra, Gazdová Klaudia, Jeleneková Zuzana, Kováčová Zuzana, Lenková Eva, Lešková Ivana, Mihaliková Henrieta, Michalíková Renáta, Miklošková Alena, Mišková Slavomíra, Pokrivčáková Slavomíra, Pustaiová Jana. 
 
Delegáti

Bratislavský futbalový zväz
Fašung Ján, Hriňák Vladimír, Kopča Miloš, Krchňák Dušan, Líška Rudolf, Marko Jozef, Medveď Vladimír, Richtárik Miroslav, Suchý Ľubomír, Udvardy Ľubomír, Zábranský Jaroslav
Západoslovenský futbalový zväz
Bartoš Ivan, Cuninka Emanuel, Franek Ján, Gádoši Ladislav, Hodoško Štefan, Husárik Jozef, Chalmoviansky Eduard, Jančovič Tibor, Kiss Ervín, Makový Miroslav, Schmidt Alexander
Stredoslovenský futbalový zväz
Bomba Stanislav, Jakubec Artur, Jekkel Jaroslav, Kubáni Július, Minárčik Miroslav, Mušák Vladimír, Pastorek Štefan, Perašín Ľudovít, Schneider Miroslav, Špila Stanislav, Vais Viliam 
Východoslovenský futbalový zväz
Czetö Štefan, Hlebaško Štefan, Christov Vojtech, Jurášek Miroslav, Kačenga Jozef, Kmec Jozef, Laskovský Vlastislav, Ružbarský Marián, Sekereš Gabriel, Špivák Ján, Vaňo Stanislav   
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
KOMISIA ROZHODCOV
Nominačné listiny republikových súťaží pre súťažný ročník 2010/11

schválené VV SFZ 

ROZHODCOVIA (56)
Anguš Erik (Pozdišovce), Cifrík Slavomír (Čereňany), Čižmár Ľubomír (Bratislava), Debnár Miroslav (Banská Bystrica), Eperješi Marcel (Košické Olšany), Fajčík Miroslav (Lučenec), Fehér Zsolt (Galanta), Gábor Ladislav (Dubnica nad Váhom), Glova Filip (Košice), Hádek Ivan (Nitra), Hajnala Martin (Bratislava), Horváth Kamil (Trstená), Hracho Vladimír (Trnava), Hrčka Patrik (Lutila), Chmura Pavol (Poprad), Chudá Petra (Bratislava), Ihring Anton (Kremnica), Jaška Miroslav (Trenčín), Ježík Martin (Trenčín), Kakaščík Jozef (Prešov), Knopp Juraj (Bratislava), Korista Peter (Divina), Kozák Igor (Malá Ida), Kráľovič Peter (Trnava), Krivošík Peter (Dechtice), Kružliak Ivan (Bratislava), Leško Štefan (Košice), Marhefka Boris (Badín), Mastiš Marek (Ružomberok), Matúš Roman (Bratislava), Michlian Gabriel (Nové Zámky), Mojsej Róbert (Prešov), Molitoris Štefan (Merník), Mriglot Peter (Prešov), Olšiak Pavel (Lučenec), Orlický Martin (Svätý Jur), Pavlík Jozef (Bratislava), Páchnik Pavol (Bratislava), Perašín Michal (Liptovský Ján), Prešinský Ladislav (Vráble), Samotný Ľubomír (Banská Bystrica), Sedlák Dušan (Košice), Smolák Michal (Bratislava), Somoláni Adam (Bratislava), Staník Milan (Korňa), Straka Július (Spišská Nová Ves), Šipoš Pavol (Topoľčany), Špaček Marek (Bratislava), Štrpková Zuzana (Veľké Uherce), Šuniar Pavol (Chorvátsky Grob), Trutz Richard (Bratislava), Valášek Ján (Žilina), Vlčej Peter (Košice), Vlk Mário (Partizánske), Vnuk Vladimír (Nitra), Weiss Roland (Košice).
 
ASISTENTI ROZHODCOV (56)
Ádám Gabriel (Košice), Bacsa Gabriel (Veľký Krtíš), Balko Martin (Martin), Bednár Peter (Spišská Nová Ves), Benko Miroslav (Prešov), Berner Tomáš (Malinovo), Bobko Radoslav (Odorín), Borsányi Martin (Senec), Bóllo Peter (Bratislava), Brendza Ondrej (Stropkov), Budáč Michal (Hronský Beňadik), Csabay Roman (Bratislava), Cuninka Milan (Dunajská Lužná), Czetö Daniel (Michalovce), Dobrovský Marián (Bratislava), Dolhý Peter (Bardejov), Ferenc František (Tročany), Hrčka Dušan (Lutila), Hrdlička Branislav (Zvolen), Chládek Peter (Povina), Jankovič Marián (Senica), Jenčura Peter (Humenné), Kachnič Ivan (Bratislava), Klovanič Martin (Prešov), Košecký Bohumil (Dvorany nad Nitrou), Kováč Peter (Nové Zámky), Králik Roman (Liptovský Mikuláš), Krško Michal (Divina), Kubačka Dušan (Dolný Kubín), Kubica Rastislav (Tlmače), Lieskovský Juraj (Považská Bystrica), Martiš Viktor (Bratislava), Mikulaj Henrich (Bánovce nad Bebravou), Mókoš Tomáš (Senec), Ondruš Ján (Dolný Kubín), Petrinec Peter (Hrachovo), Petríček Dušan (Trenčín), Poláček Karol (Banská Bystrica), Poracký Roman (Poprad), Rendko Ladislav (Sučany), Slebodník Kamil (Kluknava), Sluk Michal (Dubnica nad Váhom), Sluk Radomír (Dubnica nad Váhom), Slyško Roman (Bratislava), Somoláni Tomáš (Bratislava), Ščury Ján (Bratislava), Špivák Martin (Michalovce), Tabiš Adrián (Prešov), Tomčík Michal (Svätý Kríž), Vician Martin (Malacky), Vindiš Martin (Nitra), Vitko Martin (Trenčín), Vorel Tomáš (Žilina), Weiss Erik (Košice), Zifčák Miroslav (Topoľčany), Žákech Rastislav (Bánovce nad Bebravou). 
 
ROZHODKYNE (6)
Chudá Petra (Bratislava), Kováčová Zuzana (Moldava nad Bodvou), Frontová Lenka (Vranov nad Topľou), Mišková Slavomíra (Košice), Obertová Miroslava (Partizánske), Súkeníková Mária (Turany)
 
Úsek DPR
Nominačné listiny delegátov - pozorovateľov rozhodcov republikových súťaží pre súťažný ročník 2010/11

schválené VV SFZ 
Bartoš Ivan (Prievidza), Beňo Karol (Bratislava), Bomba Stanislav (Ružomberok), Cuninka Emanuel (Trnava), Fašung Ján (Bratislava), Franek Ján (Smolenice), Gonda Ján (Nová Baňa), Hlebaško Štefan (Čeľovce), Hodoško Štefan (Partizánske), Hriňák Vladimír (Bratislava), Husárik Jozef (Nitrianske Hrnčiarovce), Chalmovianský Eduard (Považská Bystrica), Christov Vojtech (Vranov nad Topľou), Jakubec Artúr (Čertovica), Jančovič Tibor (Piešťany), Jekkel Jaroslav (Banská Bystrica), Jurášek Miroslav (Prešov), Kačenga Jozef (Spišská Nová Ves), Kiss Ervín (Matúškovo), Kmec Jozef (Košice), Kopča Miloš (Bratislava), Krchňák Dušan (Bratislava), Kubáni Július (Hruštín), Laskovský Vlastislav (Prešov), Liška Rudolf (Bratislava), Makový Miroslav (Topoľčany), Marko Jozef (Bratislava), Masár František (Trenčín), Medveď Vladimír (Bratislava), Minárčik Miroslav (Bytča), Mušák Vladimír (Námestovo), Pastorek Štefan (Lučenec), Ružbarský Marián (Lipany), Sekereš Gabriel (Košice), Schmidt Alexander (Trnava), Schneider Miroslav (Bzovík), Suchý Ľubomír (Bratislava), Špila Stanislav (Skalité), Špivák Ján (Michalovce), Udvardy Ľubomír (Bratislava), Vais Viliam (Banská Bystrica), Vaňo Stanislav (Sabinov), Zábranský Jaroslav (Bratislava), Zvolánek Gerhard (Košice).