Vážený návštevník webovej stránky,

   chceme sa Ti poďakovať, že si navštívil práve túto stránku. Snahou Asociácie rozhodcov SFZ (ďalej AR SFZ) bude podávať všetkým návštevníkom prostredníctvom tejto stránky informácie o činnosti futbalových rozhodcov riadených SFZ, ale aj oblastnými a regionálnymi komisiami rozhodcov tak, aby to bol obraz čo najplastickejší. Minulý rok nás z toho pohľadu právom začal napĺňať optimizmom, lebo sme v tomto smere prostredníctvom  Konvencie dostali podporu aj od strešného futbalového orgánu staručkej Európy – UEFA.

   Doterajšia práca AR SFZ v úzkom prepojení na SFZ a predovšetkým na jej komisiu rozhodcov sa zintenzívnila a očakávame, že sa aj zefektívni. V prospech samotných rozhodcov, v prospech fanúšikov futbalu, v prospech futbalu vôbec, v prospech dobra na tomto svete.

  Zo samotnej stránky pozorujete zmeny a štýl práce na rôznych úsekoch našich činností. Najpodstatnejšiu na úseku vzdelávania, motivácie a komunikácie. Do spolupráce s nami vťahujeme profesionálnych spolupracovníkov z rôznych oblastí. Toto je rubrika, z ktorej sa budete môcť dozvedať o koho vlastne ide, presviedčate sa, že nie sme izolovaní ani osamotení. Sme radi, že našu stránku www.referee.sk čítate pozorne a prichádzate aj s novými návrhmi. Zo strany AR SFZ sa snažíme vytvárať predpoklady pre sústavný rozvoj, spriehľadňovanie našich aktivít. I keď pri našej dobrovoľnej práci na tomto úseku máme úžasný priestor na pozitívne zmeny.

   Ďakujem všetkým, ktorí sa na našich zámeroch našich činností a aktivít podieľajú a ukrajujú hodiny, dni, týždne zo svojho voľného času. Vzhľadom k tomu, že si našich najbližších spolupracovníkov, ktorí nie sú aktívnymi členmi AR SFZ ani SFZ či UEFA vážime, aj cestou zverejňovania ich pracovných profilov im úprimne ďakujeme!

   Očakávame, že rady  aktívnych spolupracovníkov sa budú rozširovať a k prvým pribudnú i ďalší. Možno budete medzi nimi o pár dní, týždňov, mesiacov práve Vy, Vaša spoločnosť, organizácia. Naša spoločná snaha prispieva k dobrej veci – rozvoju  prekrásnej hry – futbalu.

                                                                                                                                                                                             
                                                                                    PhDr. Ján Tomčík, prezident AR SFZ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Naši partneri - Spoločnosť BEMACO, spol. s r.o.

Bemaco
 
Spoločnosť BEMACO, spol. s r. o. vznikla v roku 2002. Spočiatku sme sa zameriavali výhradne na distribúciu osobných ochranných prostriedkov /OOPP/. V súčasnosti naše portfólio zahŕňa nielen distribúciu, ale aj výrobu, obchod a širokú škálu poskytovaných služby v danom odbore. V roku 2009 sme v Prešove zriadili chránenú dielňu. Svoje činnosti a služby pre klientov a odberateľov neustále skvalitňujeme a rozširujeme. 1. mája 2012 sme otvorili výrobný závod v srbskom Valjeve, formou priamej investície sa nám podarilo posilniť tamojší pracovný trh a vytvoriť 105 pracovných miest.

Počas desiatich rokov sme si vybudovali stabilnú pozíciu lídra na domácom trhu.

Neposkytujeme len kvalitné ochranné pracovné prostriedky, pod značkou Bemaco Vám ponúkame bezpečnosť.

Chceme aj naďalej neustále vyvíjať maximálne úsilie a spoľahlivo uspokojovať priania a požiadavky našich zákazníkov, ponúkať operatívne riešenia a nadštandardnú starostlivosť.

Od roku 2009 zastrešujeme hokejový klub BEMACO HC 46 Bardejov, ktorý sa v roku 2012 stal majstrom prvej ligy.

Prostredníctvom novovzniknutého BEMACO:kulturHaus podporujeme kreativitu a talenty v bardejovskom regióne, vytvárame podpornú platformu pre mladých umelecky nadaných ľudí. Súčasne organizujeme kultúrne podujatia v priestoroch zimného štadióna v Bardejove.

Vyhrávame s Vami.


Naše ťažiskové portfólio tvoria nasledovné produkty:

odevy –plášte, nohavice, tričká, polokošele, blúzy, pokrývky hlavy, overaly, funkčné spodné prádlo
obuv – poltopánky, sandále, bezpečnostná obuv
rukavice – nitrilové, polyesterové, vinylové, návleky na prsty, protiporézne, odolávajúce vysokým teplotám, protišmykové, proti prepichnutiu
ochrana hlavy
ochrana sluchu
ochrana dýchacích orgánov
vybavenie pracovísk lekárničkami prvej pomoci, autolekárničkami a tiež protipopáleninovými sadami /oheň a chemické látky/
školenia BOZP, analýza rizík, školenia prvej pomoci
revízie regálov a rebríkov, školenia a výkon prác vo výškach