Výhoda v hre

20. 07. 2011 22:46:32
 
 
Pravidlo 5

Rozhodca by mal vziať do úvahy najmä, či:
- ponechaná výhoda za priestupok súpera v blízkosti vlastného pokutového územia prinesie pre družstvo i pre samotnú hru väčší efekt ako prípadne okamžité nariadenie PVK,
- či zákrok útočníka nemá charakter priestupku, pri ktorom možno uvažovať o osobnom treste (ŽK).

Rozhodnutie: Rozhodca ponechal spornú výhodu v hre pri priestupku červeno-bieleho útočiaceho hráča (podrazenie súpera) pred súperovým pokutovým územím. Bolo zrejmé vo veľmi krátkom čase, že výhoda nemala patričný efekt, lebo žlté družstvo následne stratilo kontrolu nad loptou. Preto sa rozhodca mal k priestupku hneď vrátiť a nariadiť priamy voľný kop, čo by bolo pre brániace družstvo oveľa výhodnejšie. Charakter priestupku (bezohľadné podrazenie) by tiež mal rozhodcu viesť k udeleniu osobného trestu červeno-bielemu útočiacemu hráčovi (č. 4).
Komentár: Ponechanie výhody brániacemu družstvu pred svojim pokutovým územím alebo hlboko na vlastnej polovici po priestupku hráča útočiaceho družstva nevedie väčšinou k želanému efektu plynulého pokračovania v jeho novej útočnej akcii. To by malo nabádať rozhodcu k uvážlivosti, ak ide v takýchto prípadoch o ponechanie výhody. Takto neúspešne ponechaná výhoda prináša niekedy aj zbytočné riziko zvýšeného napätia na hracej ploche, či riziko oplácania. O to viac, ak za takýto priestupok útočiaceho hráča možno zvažovať aj udelenie osobného trestu.