Seminár program talent SsFZ 02.-04.12.2016, Liptovský Ján

18. 12. 2016 22:57:43
Program Talent  
V dňoch 02. 12. 2016 – 04. 12 .2016 sa uskutočnil stredoslovenský seminár mladých talentovaných rozhodcov zaradených do programu Talent. Seminár sa konal v krásnom prostrední Hotela Alexandra v Liptovskom Jáne.

02.12.2016

Rozhodcovia začali prichádzať na seminár do hotela v časovom rozhraní 13:30 - 14:00, kde sa všetci zaevidovali na recepcii a následne sa ubytovali na izbách. Seminár otvoril predseda KR SsFZ Ján Tomčík spolu s pánom Ivanom Roštárom koordinátorom programu Talent – Mentor.  Menovaní privítali všetkých rozhodcov na seminári úvodným slovom, pokynmi pre seminár a na záver im popriali úspešné zvládnutie seminára. Po príjemnom uvítaní a úvodných slovách nasledovala odborná prednáška pána Artura Jakubca (vedúci školiaceho úseku SFZ, člen KR SFZ). Pán Jakubec odprezentoval mladým rozhodcom odbornú prednášku o hre rukou v zmysle zneniach nových pravidiel od 01.06.2016. Po odbornej prednáške nasledoval písomný test z pravidiel futbalu (zmeny od 1.6.2016) pod dozorom Michala Očenáša. Po písomnom teste nasledoval písomný test z anglického jazyka a zároveň komunikácia v anglickom jazyku pod vedením Mirky Migaľovej a Mariky Súkeníkovej. Na záver dňa sa rozhodcovia navečerali a po večeri mohli využiť služby wellnesu, oddýchnuť si na izbách a viesť spoločné debaty so svojimi kolegami.

   Program Talent
03.12.2016
Program Talent
  Sobota začínala stabilizačnými cvičeniami pod vedením Michala Perašína (R SFZ, kondičný tréner), ktoré boli zamerané na rozvoj sily. V doobedňajších hodinách si pripravil prednášku k zmenám pravidiel Ján Ploštica (R SsFZ), jednalo sa o interaktívne písanie testov zo zmien v pravidlách. Po dopoludňajšom programe nasledoval obed a prestávka. Po výbornom obede a krátkom odpočinku si mladí rozhodcovia vypočuli prednášku od Michala Perašína o fyzickej príprave rozhodcu v zimnom období. K zmenám v pravidlách futbalu povedal svoje slovo aj Pavol Páchnik (lektor SFZ), ktorý rozhodcom objasnil zmeny v pravidlách futbalu a zároveň si pripravil aj video ukážky k daným zmenám. Po výbornej prednáške rozhodcom pripravil krátke otestovanie. Na záver soboty nasledovala skupinová aktivita, a to hodnotenie videí zo stretnutí mladých rozhodcov, ktoré sa odohrali v jesennej časti . Videá spolu s rozhodcami hodnotili členovia KR a prizvaní mentori. Skupinová aktivita trvala cca 3 hodiny. Na záver dňa si rozhodcovia po večeri mohli využiť služby wellnesu, oddýchnuť si na izbách a viesť spoločné debaty so svojimi kolegami.  V sobotu večer pricestoval na seminár aj predseda KR SFZ pán Marián Ružbarský, ktorý meral cestu do Liptovského Jána priamo z fortunaligového stretnutia MŠK Žilina - AS Trenčín.
04.12.2016

Nedeľa začínala stabilizačnými cvičeniami pod vedením Michala Perašína (R SFZ, kondičný tréner), ktoré boli zamerané na rozvoj sily. Poslednú prednášku mala pripravenú Mirka Migaľová, ktorá bola zameraná na pravidlo XII ZAKÁZANÁ HRA A NEŠPORTOVÉ SPRÁVANIE, na rozlišovanie medzi surovou hrou a HNS, zmarenie vyloženej gólovej príležitosti, zmarenie sľubne sa rozvíjajúcej akcie a popisy priestupkov pri udelených osobných trestoch. Po prednáške dostali rozhodcovia prestávku na odubytovanie. Nasledovalo už len vyhodnotenie seminára a záverečné slová. Seminár vyhodnotili pán Ján Tomčík (predseda KR SsFZ), pán Marián Ružbarský (predseda KR SFZ). Seminár bol zakončený obedom a po víkende plnom prednášok a tréningov, mladí rozhodcovia cestovali domov. Poďakovanie za organizáciu seminára patrí KR SsFZ v spolupráci s pánom Ivanom Roštárom (koordinátor PT).
  Program Talent